Aktuality


Bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách má své pokračování
01.09.2016
Bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách měl u svých čtenářů velký ...více

Vznikl zajímavý bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách
25.05.2015
Jednou z aktuálních aktivit, na které se podílí Třeboňská rozvojová o.p.s. jako partner, je projekt obnovy ...více

Vydejte se s námi na Zdislavskou pouť
22.05.2015
Obec Pístina, společně s Třeboňskou rozvojovou o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na Zdislavskou pouť, která se ...více

IV. Veletrh neziskových organizací – Ochutnejte Třeboňsko
24.09.2013
Třeboňská rozvojová společnost ve spolupráci se Zdravým městem Třeboň a Jihočeskou hospodářskou komorou ...více

Ochutnejte Třeboňsko a veletrh neziskových organizací
10.10.2012
Měsíc říjen bývá již tradičně celorepublikově věnován prezentaci neziskového sektoru. Nejinak tomu ...více

Archiv aktualit

Projekty

Aktuálně probíhající projekty podpořené z dotačních zdrojů:

Rozvoj centra pro přeshraniční spolupráci Třeboňsko - Waldviertel

Cílem projektu je posílit a podpořit proces přeshraniční integrace (zejména v sociální a kulturní oblasti).

Specifickými cíly pak jsou:
 

 • Rozšířit síť kontaktů a společných aktivit mezi NNO, obcemi a dalšími subjekty v dotčených regionech
 • Posílit vzájemnou kooperaci (především neziskových organizací) z obou stran hranice
 • Vyšší využití přeshraniční spolupráce a jejích efektů při projektech v oblasti kultury, cestovního ruchu, či v oblasti územního plánování ve společném prostoru CZ-AT
 • Zvýšení povědomí o možnostech rozvoje a financování přeshraniční spolupráce
 • Zvýšení počtu projektů, které budou realizovány s přeshraničními partnery a kontextem a s využitím relevantních veřejných zdrojů (např. zdroje EU, státu, regionální grantové programy apod.)
 • Rozšíření činnosti na další oblasti Jihočeského kraje a Dolního Rakouska

 

Cílové skupiny projektu jsou:
 

 • neziskové organizace (v oblasti cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, sociální integrace, podpory rozvoje občanské společnosti, kultury, atd.)
 • obce na Třeboňsku a ve Waldviertelu

Dále rovněž širší odborná i laická veřejnost
Dopad na cílové skupiny lze charakterizovat pomocí následujících ukazatelů:

 • rozšíření možností prezentovat se a kooperovat přes hranice – nové kontakty a rozvoj stávajících kontaktů
 • nové impulsy pro realizaci vlastních projektů na české, resp. rakouské straně hranice
 • rozšíření povědomí o možnostech spolupráce mezi jednotlivými subjekty

Projekt navazuje na další aktivity a projekty realizované v řešeném regionu:
 

 • projekt navazuje na dosavadní aktivity obou partnerů (např. projekt Centrum pro přeshraniční spolupráci na Třeboňsku realizovaný vedoucím partnerem s podporou programu INTERREG IIIA či na projekt IIZ – interkomunální  přeshraniční centrum a řadou dalších aktivit a projektů včetně rozsahově menších aktivit podpořených z Dispozičního fondu)
 • projekt na české straně vytvoří podmínky pro přeshraniční propojování navazujících projektů a aktivit realizovaných na Třeboňsku buď samotným městem Třeboň (např. Lázeňská Třeboň, Květinová Třeboň ad.), dalšími obcemi (např. v Suchdole nad Lužnicí, Českých Velenicích ad.) či jinými organizacemi (např. Třeboňská nocturna, Okolo Třeboně, Svatební veletrh, Lázeňská Třeboň, Květinová Třeboň ad). Projekt je v souladu se závěry přeshraniční konference o významu kultury v příhraničí, kterou v roce 2005 v Třeboni organizoval ERSN (LP je aktivním členem ERSN)

 

Základními předpokládanými výstupy projektu mají být:
 

(zdroj financování: Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013)

Realizované projekty podpořené z dotačních zdrojů (výběr):

Třeboňský divadelní festival 2008

(zdroj financování: Jihočeský kraj, Grantový program na podporu živé kultury 2008)

Centrum pro přeshraniční spolupráci (CPS) - INTERREG IIIA

Projekt je zaměřený na podporu přeshraniční spolupráce a podporu vzniku projektů obcí a neziskového sektoru na Třeboňsku.

Hlavní cíle projektu:

 • Přenos know-how z realizace a přípravy projektů především z Dolního Rakouska.
 • Efektivní vyhledávání partnerů pro projekty / záměry s přeshraničním efektem - spolupráce se subjekty dlouhodobě činnými v přeshraniční spolupráci: Jihočeská hospodářská komora, Euroregion Silva Nortica apod.
 • Vytvoření sítě pro komunikaci (Centrum, IIZ, města a obce, neziskové organizace)
 • Podpora komunikace mezi obcemi a neziskovými subjekty při realizaci projektů, vytváření partnerství, vytváření sítí partnerů, kooperační setkání partnerů.
 • Pomoc při přípravě a realizaci projektů, definice odpovídajícího přeshraničního efektu, poskytování odborných / expertních konzultací.
 • Zvýšení vzdělanosti v oblasti projektů a partnerství pracovníků obcí a neziskových organizací - předpoklad pro přeshraniční spolupráci a projekty.
 • Zlepšení komunikace mezi subjekty přeshraniční spolupráce.

Partner projektu v Rakousku:
Verein zur Unterstützung regionaler Kooperationen und Bildungsmaßnahmen (Spolek pro podporu regionální spolupráce a vzdělávacích opatření)

Partner v České republice:
Město Třeboň

Cílové skupiny:

 • obce na Třeboňsku
 • neziskové organizace (v oblasti cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, sociální integrace, podpory rozvoje občanské společnosti, kultury, podnikání atd.)
 • další účastníci přeshraniční spolupráce (podpůrně)

Souvislost s dalšími projekty:

 • projekt má návaznost na jednotlivé projekty realizované obcemi na Třeboňsku (např. Phare CBC či projekty připravované pro dispoziční fond INTERREG, Sapard apod.)
 • projekt má návaznost na jednotlivé projekty realizované neziskovými organizacemi – NROS, Phare apod.
 • projekt navazuje na projekty Jihočeské hospodářské komory, Jihočeské centrály cestovního ruchu, Euroregionu Silva Nortica a Svazu měst a obcí (např. Phare CBC, Phare CBC lidské zdroje, Národní Phare, pilotní projekty v rámci AbCap apod.)

Projekt turistických slevových karet...

Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Třeboňskou rozvojovou o.p.s. a Jihočeskou hospodářskou komorou, oblastní kanceláří Třeboň připravily pro turistickou sezónu 2006 pilotní projekt zavedení turistických slevových karet. Třeboňsko bylo pro tyto účely vybráno jako tradiční a současně jeden z nejatraktivnějších turistických regionů v Jihočeském kraji. Třeboňsko se tak stává první oblastí v kraji, kde budou turistické slevové karty příchozím turistům nabízeny.

Principem turistické slevové karty, která se stala žádanou součástí nabídky turistických služeb již v řadě zahraničních zemí (např. Rakousko nebo Německo), je umožnit turistům využít při jejich pobytu na Třeboňsku atraktivních slev a ušetřit tak při jejich toulkách za zdejší nádhernou krajinou
a kulturní a turistickou nabídkou prostředky.

Seznam účastníků projektu a formy poskytovaných slev:

Název organizace

Forma poskytované slevy

Autodoprava Kočí

10% z ceny za poskytované služby

Autokemp Třeboňský ráj

15% z ceny za jakékoli z nabízených druhů ubytování

Hotel Myslivna

sleva 10% z útraty v hotelové restauraci

Hotel Zlatá Hvězda

sleva 10% za stravovací služby při útratě nad 1000,- Kč

sleva 10% za ubytovací služby při útratě nad 3000,- Kč

Hotely Bohemia a Regent

15% z ceny za ubytovací služby

15% z ceny za hřiště na minigolf a pétanque

Informační a kulturní středisko města Třeboň

při nákupu nad 500,- Kč vstup do stálé expozice „Třeboňsko - krajina a lidé“ pro dospělé za cenu dětské vstupenky, děti zdarma

Květinový atelier Augustin

sleva 15% při nákupu řezaných a suš. květin v hodnotě nad 250,- Kč (platí pro nákupy do 2000,- Kč)

sleva 10% při nákupu ostatního sortimentu v hodnotě nad 300,- Kč (platí pro nákupy do 2000,- Kč)

Lázně Aurora

sleva 15% z útraty v lázeňské Restauraci Harmonie

sleva 10% na využití squashe, fitness centra, bazénu

Okolo Třeboně - Pavel Barnáš

ke každé vstupence na festival Okolo Třeboně 2006 poukázka na pivo nebo nealkoholický nápoj zdarma

Papírnictví, hračky

sleva 10% z ceny papírenského zboží, dárků a upomínkových předmětů, hraček nebo sportovního a rekreačního vybavení

Penzion Linda

sleva 5% z ceny za třídenní a kratší pobyty

sleva 5%, nejméně však 100,- Kč za pobyty od délky jejich trvání po dobu 4 dnů a delší

Penzion Otepkovi, Lužnice

sleva 10% z ceny doprovodných služeb penzionu (snídaně, půjčování jízdních kol, prodej průvodců)

Penzion U Bíců, Žíteč

sleva 10% z ceny za ubytování v apartmánech otevřených od 1.7.2006

Penzion U kapra

sleva 10% z ceny za týdenní pobyt v třílůžkovém pokoji

Půjčovna kol

sleva 10% z ceny za vypůjčení kol na celý den

Restaurace Šupina a Šupinka

sleva 10% při útratě vyšší nebo rovné 1000,- Kč

Richard Soukup – Dárky

15% z ceny nákupu (sleva se nevztahuje na prodej alkoholu a lázeňských oplatek)

Ubytování v soukromí

sleva 10% z ceny nabízených druhů ubytování

Veslařská loděnice

sleva 20% z ceny za 1 hodinu tréninku na veslařském trenažeru

sleva 20% z ceny za půjčení veslařské lodě

Vinotéka Miller

sleva 10% z ceny nákupu


Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje.

RECORA (Renewable Energy Cooperation of Rural Areas) - INTERREG IIIC

Doba realizace projektu:

 • 03/2005 - 12/2007

RECORA byla navržena s předpokladem, že zapojení 8 partnerů z 5 zemí EU přinese širokou paletu zkušeností a odbornosti týkajících se projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vedoucím partnerem je Waste Management Tulln (Rakousko), další partneři reprezentují místní municipality, rozvojové agentury a výzkumné instituce.

Partneři budou v rámci projektu spolupracovat prostřednictvím výměny zkušeností a vývoje přístupů, metodik a nástrojů (např. modelové studie proveditelnosti, modelové podnikatelské záměry, metody pro oslovení a větší zapojení veřejnosti do problematiky, odborné tréninky pro zvýšení kvalifikace pracovní síly, implementace strategií motivujících producenty a dodavatele energie pro zapojení do projektů z oblasti OZE).

Na místní úrovní vytvořené tzv. "Local Focus Groups" (dále jen LFG) (složené ze zástupců místních představitelů na straně nabídky i poptávky) budou plnit funkci zpětné vazby za účelem ověření fungování nadnárodně vyvíjených přístupů (přijatých a implementovaných po skončení tohoto projektu).

Partneři projektu
Vedoucí partner: Communal Waste Management Association of Tulln (Rakousko) www.abfallverband.at/tulln/

Další partneři:

Přínosy projektu

Obecné

 • Užití nejmodernějších metod a nástrojů zvýší znalosti o plánování a implementaci projektů z oblasti OZE mezi představiteli veřejné správy.
 • Zvýšení povědomí a motivace místních a regionálních činitelů k účasti v projektech v oblasti OZE na straně nabídky zdrojů (farmáři, firmy z oblasti odpadového hospodářství apod.) i na straně poptávky (veřejné instituce, místní podnikatele, řemeslníci, průmysl, apod.) – především pomocí jejich zapojení do činnosti LFG spolu s výzkumnými institucemi a zástupci veřejné správy.
 • Iniciace procesů místního strategického plánování a napomáhání jejich udržitelnému pokračování po skončení projektu pomocí sblížení místních činitelů s LFG a její činností.
 • Vytvoření metodiky a základních nástrojů pro hodnocení, plánování a implementace procesů pro projekty z oblasti obnovitelných zdrojů energie, která bude k dispozici jak pro rozhodování představitelů veřejné správy, tak pro představitele nabídky a poptávky v tomto odvětví.
 • Iniciace meziregionální spolupráce a využití transferu know-how při tvorbě projektů přispívajících k trvale udržitelnému způsobu využívání energie.

Pro region Třeboňsko

 • Evaluace místního plánu a projektu v oblasti obnovitelných zdrojů energie na mezinárodní úrovni dokonale připravený po technické, organizační, finanční, ekonomické a technické stránce.
 • Dosažení efektivnosti, přístupnosti a celkové akcelerace vývoje místních projektů s pomocí místní skupiny (LFG) s mezinárodní podporou a propagací.
 • Sblížení veřejné správy a podnikatelského sektoru při tvorbě strategie v rámci LFG.
 • Osvojení know-how mezinárodních partnerů při plánování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
 • Vytvoření předpokladu pro vznik projektu s pilotní povahou mající přímý vliv na iniciaci dalších podobných projektu v Jihočeském kraji.
 • Zpracování podrobných analýz v oblastech nabídky a poptávky energetických zdrojů, zaměstnanosti odvětví, marketingového plánu apod. využitelných jako podklad pro podobné projekty v Jihočeském kraji.

Inovativní prvky projektu

Tři úrovně organizační struktury (SG - mezioborová a mezinárodní, WG - mezinárodní, LFG - místní) umožní top-down přenos odborných znalostí zatímco zpětná bottom-up vazba poskytovaná LFG umožní přizpůsobení nástrojů projektu specifickým potřebám regionu. Tím tento systém výměny informací poskytuje městu / regionu možnost participace na vývoji specializovaných projektů a implementačních nástrojů použitelných prakticky v každém regionu Evropy (např. modelová studie proveditelnosti, modelový podnikatelský plán, informační platforma, apod.)

GRENZ(T)RAUM

Třeboňská rozvojová o.p.s. je partnerem přeshraničního projektu GRENZ(T)TRAUM

Třeboňská rozvojová o.p.s. je partnerem přeshraničního projektu GRENZ(T)TRAUM. Projekt, jehož základním cílem je zajištění kooperativního rozvoje lokalit v příhraničí Dolního Rakouska a České republiky, je financován Iniciativou Společenství Interreg IIIA. Předkladatelem a hlavním partnerem projektu je spolek Interkomm Waldviertel z rakouského města Horn. Kromě TR o.p.s. je českým partnerem i Centropa Group s.r.o. z Telče. Zapojení českých partnerů do projektu přinese, mimo jiné, přípravu zrcadlového projektu na české straně. Pro více informací o projektu klikněte zde.

nahoru