Aktuality


Bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách má své pokračování
01.09.2016
Bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách měl u svých čtenářů velký ...více

Vznikl zajímavý bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách
25.05.2015
Jednou z aktuálních aktivit, na které se podílí Třeboňská rozvojová o.p.s. jako partner, je projekt obnovy ...více

Vydejte se s námi na Zdislavskou pouť
22.05.2015
Obec Pístina, společně s Třeboňskou rozvojovou o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na Zdislavskou pouť, která se ...více

IV. Veletrh neziskových organizací – Ochutnejte Třeboňsko
24.09.2013
Třeboňská rozvojová společnost ve spolupráci se Zdravým městem Třeboň a Jihočeskou hospodářskou komorou ...více

Ochutnejte Třeboňsko a veletrh neziskových organizací
10.10.2012
Měsíc říjen bývá již tradičně celorepublikově věnován prezentaci neziskového sektoru. Nejinak tomu ...více

Archiv aktualit

Podpořené subjekty

 • Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. - podpora činnosti
 • Okolo Třeboně o.s. - dotační poradenství pro festivaly Okolo Třeboně, Léto v Třeboni a Zpátky do Třeboně
 • Divadelní ochotnický soubor SUchdolské divadlo, o.s. - Suchdolské divadelní večery 2008
 • MAS Třeboňsko - podpora činnosti v roce 2007
 • Třeboňští pištci - podpora činnosti
 • Oblastní charita Třeboň - projekt ASTRA, náklady na zpracování projektu
 • Spolek přátel Třeboně - zájezd po stopách Krčína
 • Český nadační fond pro vydru - Via Natura
 • Agentura Šumava - Mezinárodní festival dechové hudby
 • Jihočeská hospodářská komora - podpora činnosti
 • TJ Jiskra - Regata
 • Agentura Barny - Okolo Třeboně, Zpátky do Třeboně, Léto v Třeboni 
 • Canister. Sdružení HAFÍK - Letní tábor
 • IKS Třeboň - Krčínova Třeboň, Kinematograf bratří Čadíků, monitoring příležitostí projektu Zdravé město 
 • Spolek třeboňského loutkového divadla - podpora činnosti
 • p. Karpíšek - Art Fest
 • Agentura Třeboňsko o.p.s. - podpora činnosti
 • Třeboňsko o.s. - podpora činnosti
 • Atelier Augustin - podpora činnosti
 • Square Dance Club Třeboň - vystoupení - Dancing Carps
 • SPŠO Třeboň - podpora zpracování projektu, 3.1. SROP
 • SOŠ a SOU Třeboň - zpracování projektu Europawochen - účast studentů na zahraničním studijním pobytu v Rakousku 15.-18.6.2009 
 • Pěvecký sbor - monitoring příležitostí - EU fondy
 • Třeboňský dámský klub - podpora činnosti
 • Sdružená obec Baráčníků "Vitoraz" - podpora činnosti
 • Rybnikáři - podpora činnosti
 • Klub Mája Třeboň - podpora činnosti
 • Junák - Svaz skautů a skautek ČR Středisko rožmberská růže Třeboň - podpora činnosti
 • Pěslav - Ozvěna - podpora činnosti
 • Destinace Třeboňsko o.p.s. - podpora činnosti
 • KO Agility Třeboň - podpora činnosti
 • KMT Racing o.s. - podpora činnosti
 • Česká křesťanská akademie Třeboň - podpora činnosti
 • Sbor dobrovolných hasičů Branná - podpora činnosti
 • ENKI o.p.s. - podpora činnosti
 • Základní umělecká škola Třeboň - podpora činnosti
 • Dům dětí a mládeže v Třeboni - podpora činnosti

 

Způsob poskytování obecně prospěšných služeb (výtah ze zakladatelské smlouvy)

 1. O poskytnutí služby do max. výše plnění ze strany Třeboňské rozvojové o.p.s. - 10 tis.Kč rozhodne ředitel společnosti do 5 týdnů od doručení písemné žádosti společnosti a své rozhodnutí neprodleně písemně sdělí žadateli. Do pěti dnů od obdržení zamítavého rozhodnutí ředitele společnosti o poskytnutí služby může žadatel požádat písemně správní radu společnosti o přezkoumání rozhodnutí ředitele. Správní rada při svém rozhodování bere v úvahu stejná kritéria jako při posuzování původní žádosti, avšak podle stavu k okamžiku rozhodování správní rady. Správní rada buď zamítavé rozhodnutí ředitele o poskytnutí ubytování potvrdí, anebo jej změní tak, že je vybraná aktivita realizována za finanční podporyTřeboňské rozvojové o.p.s. Rozhodnutí ředitele správní rada přezkoumá do 10 (deseti) dnů od obdržení žádosti o přezkoumání rozhodnutí ředitele a výsledek neprodleně písemně sdělí žadateli. Rozhodnutí správní rady je konečné. Správní rada může pověřit jednoho svého člena rozhodováním o přezkoumávání zamítavých rozhodnutí ředitele.
 2. U služeb s finančním plněním ze strany Třeboňské rozvojové o.p.s. 10 tis. Kč a výše rozhodne výběrová komise složená z členů správní rady Třeboňské rozvojové a vybraných odborníků dle daného tématu. O poskytnutí služby bude rozhodnuto do 7 týdnů od doručení písemné žádosti společnosti, žadatel bude písemně informován. Do pěti dnů od obdržení zamítavého rozhodnutí výběrové komise může žadatel písemně požádat dozorčí radu společnosti o přezkoumání rozhodnutí výběrové komise. Dozorčí rada při svém rozhodování bere v úvahu stejná kritéria jako při posuzování původní žádosti, avšak podle stavu k okamžiku rozhodování dozorčí rady. Dozorčí rada buď zamítavé rozhodnutí správní rady o poskytnutí finančního příspěvku potvrdí, anebo je změní tak, že je vybraná aktivita realizována za finanční podpory Třeboňské rozvojové o.ps. Rozhodnutí výběrové komise dozorčí rada přezkoumá do 10 (deseti) dnů od obdržení žádosti o přezkoumání rozhodnutí výběrové komise a výsledek neprodleně písemně sdělí žadateli. Rozhodnutí dozorčí rady je konečné.

nahoru