Aktuality


Bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách má své pokračování
01.09.2016
Bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách měl u svých čtenářů velký ...více

Vznikl zajímavý bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách
25.05.2015
Jednou z aktuálních aktivit, na které se podílí Třeboňská rozvojová o.p.s. jako partner, je projekt obnovy ...více

Vydejte se s námi na Zdislavskou pouť
22.05.2015
Obec Pístina, společně s Třeboňskou rozvojovou o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na Zdislavskou pouť, která se ...více

IV. Veletrh neziskových organizací – Ochutnejte Třeboňsko
24.09.2013
Třeboňská rozvojová společnost ve spolupráci se Zdravým městem Třeboň a Jihočeskou hospodářskou komorou ...více

Ochutnejte Třeboňsko a veletrh neziskových organizací
10.10.2012
Měsíc říjen bývá již tradičně celorepublikově věnován prezentaci neziskového sektoru. Nejinak tomu ...více

Archiv aktualit

Neziskové organizace Třeboňska

V případě, že zastupujete neziskovou organizaci na Třeboňsku a máte zájem o zařazení do tohoto seznamu, kontaktujte nás prosím. Seznam neziskových organizací je neoficiální a je doplňován průběžně.

Od července 2009 mají neziskové organizace Třeboně novou internetovou platformu .


Seznam neziskových organizací na Třeboňsku:


MO - Svazu tělesně postižených

Místní organizace poskytující informace, které jsou získávány z Okresního výboru Svazu tělesně postižených v Jindřichově Hradci. Má omezené činnosti – například dovážení pomůcek či tiskopisů z centra služeb v Jindřichově Hradci.
Kontakt: Marie Kohoutová, Mlýnská 982, Třeboň, tel.: 384 723 923

Rybnikáři – Dětský národopisný oddíl

Sekce Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Tento dětský zájmový oddíl vznikl v roce 1980. Je zaměřen především na národopis a historii, nechybí samozřejmě turistika a poznávání přírody. Většinu času se děti věnují poznávání starých lidových zvyků a různým technikám domácké výroby (perníčky, kraslice, pomlázky, drátování atd.), rovněž přípravě vystoupení. Oddílová činnost je rozvržena do celoroční hry, která vrcholí na letním oddílovém táboře. V oddíle pracují děti od 5 do 12 let.
Kontakt: Anna Bednářová, Vrchlického 938/II, Třeboň, tel: 384 721 041

Třeboňský dámský klub

Třeboňský dámský klub byl založen 7. října 1997. Hlavním cílem tohoto občanského sdružení je sdružovat ženy a dívky. Jednotlivými akcemi jsou např. velikonoční a adventní setkávání, besedy, přednášky, výlety, ukázky stolování, módní přehlídky apod. Hlavní prioritou klubu je charitativní činnost, sponzorské dary byly již předány těmto organizacím: Mateřská škola Sluníčko, Třeboň, Pobytové rehabilitační středisko nevidomých a.s. Dědina, Český výbor pro Unicef na pomoc dětem v postižených oblastech jihovýchodní Asie a dalším.
Kontakt: Herma Procházková, U Francouzů 1128, Třeboň; tel: 384 721 639

Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů sdružuje chovatele drobných hospodářských zvířat a exotických ptáků. Třeboňská organizace má dlouhou tradici. Spolek holubářů zde existoval již ve 30. letech minulého století. Vždy začátkem roku jsou v Třeboni pořádány výstavy, kromě toho se pravidelně první neděli v měsíci odehrává burza, na níž se sejdou lidé z širokého okolí, aby prodali či vyměnili, co se jim podařilo vychovat.
Kontakt: Rudolf Arleth, Obora 104, Třeboň; tel: 384 723 049

Výcvikové canisterapeutické sdružení „Hafík“

Vzniklo v roce 2001 a zabývá se výukou trenérů pro výcvik terapeutických psů, výcvikem terapeutických psů, jejich chovem a praktickým využíváním této činnosti pro psychosociální terapii občanů s různými typy postižení (např. dětské domovy, domovy důchodců, speciální třídy v mateřských školách). Zjednodušeně se dá říci, že canisterapie je léčba lidské duše psí láskou. Ve světě získává stále větší uznání pro své vynikající výsledky. Vznik centra pro výcvik psa a psovoda je podporován a metodicky veden německým centrem „Mensch und Tier“ Verein der tiergestuetzten Therapie e.V. Úzce spolupracuje se Sociálně zdravotní fakultou JU v Českých Budějovicích.
Kontakt: Jaroslava Eisertova, Klec 78, Lomnice n. Lužnicí, e-mail: hafik.canis@email.cz, www.canisterapie.org

Český nadační fond pro vydru

Je nevládní nezisková organizace zabývající se ochranou životního prostředí založená v roce 1993 v rámci realizace mezinárodního programu Rady Evropy zaměřeného na ochranu a výzkum vydry. V současné době se Český nadační fond pro vydru zabývá vzdělávací a osvětovou činností, podporuje projekty ochrany přírody, věnuje se výzkumu a ochraně vydry a připravuje projekt vytvoření návštěvnického a vzdělávacího střediska Via Natura v Třeboni.
Kontakt: Ing. Marie Pacovská, p.o.box 53, Třeboň, Jateční 311; e-mail:vydry@vydry.org, tel: 384 722 088, www.vydry.org

Pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna Třeboň

Pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna Třeboň vznikl spojením dvou pěveckých sborů – PĚSLAV Třeboň (založen r. 1863) a OZVĚNA Chlum u Třeboně (založen r. 1864). V současné době má sbor 21 žen a 10 mužů. Sbormistrem je Mgr. Jaroslav Masopust, druhým sbormistrem Ing. Jan Jára, klavírním doprovodem Alena Švecová a Ing. Stůj. Soubor si získává stále větší popularitu nejen v Jihočeském kraji. Od roku 1973 udržuje sbor přátelské styky s pěveckými sbory z Königsbrücku a Unterpörlitz v Německu. Soubor též koncertoval několikrát v Rakousku.
Kontakt: Ing. Jarmila Arlethová, Obora 104 379 01 Branná, email: Kety_obora@centrum.cz, Tel. 384 723 049

Square dance club Třeboň Dancing Carps

Taneční skupina Dancing Carps má nyní více než 27 členů – dospělé i děti, začátečníky i pokročilé ve věku od devíti do padesáti let. Tancují zde také čtyři členové z Německa. Taneční klub se zabývá především tancem typu „square dance“, tancuje se zde ale i „round, country a line dance“. Taneční skupina úzce spolupracuje se spřáteleným z městečka Waidhofen an der Thaya v Rakousku. V roce 2003 byl repertoár obohacen českým salónním tancem Česká beseda.
Kontakt: Dita Válková, Jeronýmova 406, Třeboň; e-mail:dita.valkova@centrum.cz, tel: 384 722 624, 606 635 951 www.volny.cz/b.s/square_trebon

Oblastní charita Třeboň

V Oblastní charitě Třeboň pracuje devět zaměstnanců a deset stálých dobrovolníků. Charita je součástí Diecézní charity České Budějovice a členem Sdružení Česká katolická charita. Úzce spolupracuje se státními subjekty zainteresovanými v sociální práci, zprostředkovává státní dotace, zajišťuje kontakty s ostatními charitativními organizacemi, zprostředkovává humanitární pomoc do tuzemska i do zahraničí. Charita má dlouholetou tradici založenou na dobrovolnické práci, od roku 2001 poskytuje služby profesionálně a má vlastní právní subjektivitu. Jejím posláním je pomoc člověku v nouzi, jeho začlenění v obtížné životní situaci do společnosti cestou sebepoznání, výchovou k odpovědnosti či vlastním zvládnutím jeho nemoci a bolesti.
Kontakt: Mgr. Lucie Bicková, ředitelka, Chelčického 2, Třeboň, tel., fax.: 384 721 427, mobil 777 566 971, www.trebon.charita.cz, e-mail: charita.trebon@seznam.cz

Český svaz ochránců přírody Třeboň

Má velmi pestrou činnost: Promítání ekofilmů - filmů s tématikou ochrany přírody - v kině Světozor. Přírodovědné oddíly mladých ochránců přírody: pořádání výstav s tématikou ochrany přírody, pořádání her pro děti v rámci oslav Dne země, sledování změn početnosti ptačích populací kroužkováním, účast v přírodovědných soutěžích, umisťování ptačích budek na výškových budovách v Třeboni (péče o ptáky s malými hnízdními možnostmi), práce na knize „Život v bažinách“, péče o některé přírodní rezervace v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko (ve spolupráci se správou CHKO Třeboňsko), budování naučných panelů na Třeboňsku, apod.
Kontakt: Václav Bartuška, Březanova 82, Třeboň; e-mail: vbvorel@seznam.cz, www.rozmberk.org/volavky

Třeboňský lázeňský symfonický orchestr

Třeboňský lázeňský symfonický orchestr byl založen 1. září 1959 jako komorní orchestr při tehdejší hudební škole, součástí hudební školy byl až do roku 1994. V průběhu let doprovázelo orchestr mnoho významných sólistů a tuzemských i zahraničních hudebníků. K těm nejvýznamnějším patřili Eduard Haken (zpěv), Václav Žilka (flétna), Emilio Riboli (klavír), Jiří Heger (viola), Kim Forster (klavír). Orchestr pořádá každoročně 10 – 15 koncertů v Třeboni, v jejím okolí a v Rakousku. V Třeboni se koncerty konají v sanatoriu Aurora, na třeboňském náměstí a v zámeckém parku.
Kontakt: Jaroslav Kohout, Seifertova 1056, Třeboň; tel: 384 722 498, www.tlso.tk

Třeboňští pištci

Flétnový soubor Třeboňští pištci byl založen v roce 1974 učiteli paní Mgr. Milenou Šimečkovou a jejím manželem Mgr. Václavem Šimečkem, kteří dodnes ve svém volném čase vedou a vychovávají stále nové členy souboru. Pištci hrají na všechny druhy zobcových fléten a doprovází je violoncello, kytara, zvonkohra, klavír a bicí nástroje. Základem repertoáru je česká a evropská renesanční a barokní hudba. Soubor hraje též jihočeské lidové písně, vánoční písně a koledy, latinsko-americký folklór, oblíbené světové evergreeny a v poslední době i černošské spirituály. Třeboňští pištci absolvovali řadu rozhlasových a televizních vystoupení a vydali několik magnetofonových pásků a kompaktních disků.
Kontakt: Václav Šimeček, Táboritská 1101, Třeboň; tel: 384 723 696, E-mail: fkosina@oa.tbnet.cz

Svaz důchodců ČR – ZO Třeboň

Svaz důchodců je součástí organizace s celostátní působností, která sdružuje občany – převážně důchodce, bez rozdílu jejich národnosti, rasy, politického přesvědčení a náboženského vyznání pod heslem: „Aby nikdo nebyl sám“. Členové svazu se pravidelně setkávají k přátelským besedám s živou hudbou. Na těchto setkáních často přednáší odborníci z různých oblastí veřejného i kulturního života. Kromě toho se členové svazu důchodců účastní divadelních představení, výstav, návštěv muzeí, různých exkurzí apod. Každoročně též navštíví oslavy Dne seniorů v Českých Budějovicích.
Kontakt: neuveden (možno zanechat dopis na poště s názvem „Svaz důchodců“ – bude předán)

Klub Mája Třeboň

Základem činnosti je vlastní klubová činnost. Dále je činnost klubu zaměřena na děti. Každoročně Klub Mája pořádá Den dětí a Mikulášskou besídku. Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) jsou pořádány burzy dětského oblečení a sportovních potřeb, o které je značný zájem. Členky klubu také každý rok na jaře pořádají v sále sanatoria Aurora již tradiční květinkový ples, který je ve stále větší oblibě zejména lázeňských hostů. K vrcholům celoročního klubového života bezesporu patří tradiční velikonoční a vánoční výstavy.
Kontakt: Lenka Tošerová, Třeboň II., Svobody 1022, tel: 606 336 827

Sbor dobrovolných hasičů Třeboň

Myšlenka založit hasičský sbor v Třeboni se zrodila již před rokem 1873. Podnětem k založení byl také požár na předměstí Třeboně v roce 1870. V roce 1928 byla po pětiletém úsilí všech členů sboru a za přispění různých organizací zakoupena autostříkačka typu "Škoda 505", která je majetkem sboru i v současnosti a je stále plně funkční. Pro činnost sboru byl zlomový rok 1975, kdy byli zřízeni vedle dobrovolných hasičů i hasiči profesionální. Dobrovolní hasiči tím přešli hlavně na činnost preventivní a zapojují se do kulturního života města.
Kontakt: Jiří Dohnal, Dukelská 264, Třeboň Tel.: 384 723 066 , 607 880 768, E-mail: jdohnal@cbox.cz

ENKI o.p.s.

ENKI o.p.s. je známá jako společnost pro výzkum a osvětu v oborech životního prostředí. Společnost se opírá o expertízu vědeckých a odborných pracovníků s dlouholetou praxí ve státních výzkumných institucích a univerzitách (Akademie věd ČR, Jihočeská univerzita, ČVUT, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Výzkumný ústav vodohospodářský a další). Dále pořádá různé odborné kurzy a konference, výstavy. Společnost ENKI o.p.s. se podílí na projektech Programu zahraniční rozvojové pomoci České republiky. Nedílnou součástí všech aktivit je i poradenství a konzultační činnost.
Kontakt: ENKI o.p.s., Dukelská 145, Třeboň; e-mail: sulcova@enki.cz www.enki.cz

Divadelní spolek Kajetán Třeboň

Vznikl na podzim 2003. Soubor má 19 členů, z toho ale jen 5 mužů. Výběr her byl a je proto poměrně složitý a ženy tak dodnes hrají i mužské role. První premiéra proběhla v dubnu 2004 provedením Aristofanovy komedie Lysistraté a setkala se s příznivým ohlasem. Další sezónu si dramaturgie vybrala náročný, ale stále okouzlující Sen noci svatojánské, jehož provedení se zhostila se ctí. Další hry: 2006 E. Suchanová Pojďte s námi na půdu, 2007, Norman Robinns Hrobka s vyhlídkou, 2008 Neil Simon Rozladěné dueto, 2009 Matthew Barber Kouzelný duben, 2009 Laurent Ruquier Uděláte mně to znova?

Každý rod připravujeme pohádku k Mikuláši a ke dni dětí vždy z pera Jitky Havránkové. Letos to bude Čertice Brebta a kouzelný lektvar. Pro další sezónu jsme se rozhodli jako poctu J. K. Tylovi, jehož jméno nosí třeboňské divadlo i náš spolek, nastudovat jeho nejznámější hru Fidlovačka.

Kontakt: Helena Herrmannová, Masarykovo nám., Třeboň; tel: 384 723 691, e-mail: psik@gjvj.cz, kontakt pro organizační záležitosti: erzika@raz-dva.cz, www. http://kajetan-trebon.blog.cz/

Český zahrádkářský svaz, ZO Třeboň

Český zahrádkářský svaz je největší nepolitické zájmové sdružení v České republice. Sdružuje téměř 200 000 členů v 3200 základních a 15 specializovaných organizacích, od roku 1996 je členem Evropské ligy zahrádkářů, sdružující zahrádkářské svazy 15 států Evropy. Místní organizace slaví 45. výročí založení a sdružuje zahrádkáře z Třeboně a okolí, pořádá odborné přednášky a výstavy výpěstků. Členové se setkávají každý měsíc k besedám, pořádají cyklistické výlety a výlety autobusem na výstavy se zahrádkářskou tématikou.
Kontakt: Ing. Věra Davidová, Husova 75, Třeboň; tel: 723 790 567, e-mail: vdavidova@souryb.cz

Spolek přátel Třeboně

Spolek přátel Třeboně vyvíjí již čtvrtým rokem úspěšnou činnost a zapsal se neodmyslitelně do kulturního a společenského života města. Spolková činnost přispívá k propagaci města Třeboně i jeho krásné krajiny. Členy jsou nejen místní lidé, ale i ze vzdálených měst a států, Evropy i zámoří. V příštím období hodlá spolek navázat na tradici úspěšných výstav (např. putovní výstava o životě Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan a výstava ke 30. výročí úmrtí malíře Františka Líbala), přednášek a exkurzí a také přispět na výdaje Vlastivědného sborníku vydávaného Muzeem Jindřichohradecka. K činnosti spolku přispívá i finanční podpora Waldviertel Sparkasse von 1842. Bez ní by spolek nemohl vykonávat tak bohatou a plnohodnotnou činnost.
Kontakt: PhDr. Jiřina Psíková, předsedkyně, Svobody 1011, Třeboň; e-mail: jirinapsikova@seznam.cz, www.spolekprateltrebone.cz

Česká křesťanská akademie

je celorepublikovou neziskovou organizací s více než 60 místními pobočkami. ČKA přispívá k rozvoji vědy, umění a vzdělání v České republice. Sdružuje občany, kteří chtějí tomuto rozvoji napomáhat a kteří se hlásí k odpovědnosti za uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti. Zve ke členství i ke spolupráci příslušníky různých křesťanských vyznání i občany bez vyznání. Těžištěm místní skupiny ČKA Třeboň je pořádání přednášek významných osobností české kultury, vědy a společenského a náboženského života pro veřejnost. Přednášky probíhají v zimním období zhruba jednou měsíčně, převážně na aktuální, široce diskutovaná a kontroverzních témata.
Kontakt: David Pithart, e-mail: d.pithart@uek.trebon.cz, tel.: 384 706 184

Kynologický klub Třeboň č. 223

První skupina zájemců o cvičení se psy se sešla před více než 50ti lety. Později kynology zastřešil SVAZARM, a to až do roku 1990, kdy vznikl Český kynologický svaz. V osmdesátých letech se začala na cvičišti objevovat vedle původně cvičených německých ovčáků i ostatní plemena psů. Kynologický klub pořádá pravidelně zkoušky, z pověření ČKS pořádal již 8x Výběrový závod na Světový pohár stopařů, členové se zúčastňují výstav a závodů, několikrát pořádali ukázky výcviku na den dětí. V roce 2002 zničila povodeň cvičiště i klubovnu, místo výcviku se členové půl roku věnovali likvidaci škod. V červenci 2005 darovalo Město Třeboň klubu klubovnu (seník). Organizace má v současné době 25 členů. Nejvýraznějších úspěchů v poslední době dosáhli Ing. Jan Lacina se svým psem belgickým ovčákem Boss Malidaj a Jan Holický se psem BO Dick Laroja.
Kontakt: pí Šefčíková, Masarykovo nám. 103, Třeboň; tel: 384 723 740, e-mail: dioxan@seznam.cz

Asociace TOM - Zálesáci Třeboň

Cykloturistický oddíl ZÁLESÁCI je jedním z oddílů Asociace turistických oddílů mládeže ČR. Hlavní náplní činnosti je cykloturistika na horských kolech a pobyt v přírodě. Součástí oddílu je Z BIKE TEAM Třeboň jehož členové se věnují závodům na horských kolech a náročnějším cykloturistickým akcím. Zálesáci jako turistický oddíl a různým zaměřením nepřetržitě pracují od roku 1974.
Kontakt: Jiří Kubička, vedoucí, Svobody 1010, Třeboň; tel: 728 218 822, e-mail: jirikubicka@seznam.cz

Junák - svaz skautů a skautek ČR

Středisko Rožmberská růže Třeboň

Skauting - to jsou dvě základní věci - dorá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů - jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou - a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

Skauting v Třeboni

I skauting v Třeboni postihovaly zákazy činnosti, ale nikdy zde nebyla tato organizace úplně sražena na kolena. Ihned během let 1990–1991 se začaly obnovovat staré oddíly (do té doby pionýrské) a zakládat nové.V současnosti funguje v Třeboni pět skautských oddílů, které dohromady čítají 110 členů.

Oddíl NEPTUN– dívčí oddíl se zaměřením na vodní skauting s nejdelší působností v Třeboni. Na čtyřicítce táborů mu nezůstaly utajeny nejenom řeky v Čechách a na Moravě, ale také na Slovensku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku

Oddíl RACKOVÉ – chlapecký vodácký oddíl. Činnost Racků se však zaměřuje i na cyklo- a pěší turistiku, poznávání přírody, historii, hry. Vyvrcholením činnosti je každoroční letní tábor, který si sam vybudovali před1 3lety „Na Vodičkově tůni“na řece Nežárce. Web: http://rackove.sweb.cz/

Oddíl POUTNÍCI – smíšený oddíl zaměřený na pěší turistiku, který kromě pravidelných schůzek a výprav do blízkého okolí i vzdálenějších míst, navštěvuje na letním táboře ty nejkrásnější kouty naší republiky. Web: www.poutnici.wz.cz

Oddíl WANYDLACI– chlapecký křesťanský oddíl, který kromě pravidelných schůzek podniká různé jednodenní i víkendové akce nejen do přírody, ale také do různých českých měst. O letních prázdninách pořádá stanový nebo putovní tábor, v zimě pak lyžování na šumavských sjezdovkách. Jeho členové již také několik let přivážejí do Třeboně Betlémské světlo.

Oddíl ŽABKY – dívčí skautský oddíl. Neustále se snaží hledat nové metody a prostředky, které děti zaujmou a umožní jim aktivně trávit volný čas.  Web: http://zabky.skauting.cz/

Kontakt: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Rožmberská růže, Na Chmelnici 1208, 379 01 Třeboň

Taekwon-do ITF

Třeboňský oddíl byl založen v září roku 1990. Jeho náplní je výuka a výcvik korejského bojového umění. V současné době je v něm aktivně registrováno na 80 členů. Vedoucím oddílu je Bc. Zbyněk Mácha, držitel IV. mistrovského stupně Dan. Na vedení se dále podílí tzv. trenérská rada ve složení: Jan Mraček, Jan Jirsa, Vladimír Vrbka (všichni první mistrovský stupeň – I. Dan) a Jiří Homolka 1. kup (poslední žákovský stupeň před mistrovským). Třeboňský oddíl, který nese název "Won-hyo", má na svém kontě celkem 3 tituly mistra světa (2 z nich Jan Mraček a třetí Petr Hasík) a dále celkem 5 titulů mistra Evropy (všechny získal Jan Mraček). Mimo to má třeboňský oddíl zastoupení v českém národním týmu, a sice již zmíněnými Janem Mračkem a Petrem Hasíkem, oba seniorští reprezentanti, a dále ještě junior Juraj Hasík a senior Jan Klaška, všichni držitelé I. mistrovského stupně (I. Dan).
Kontakt: Bc. Zbyněk Mácha, tel.:602 474 243, e-mail: macha.zbynek@tiscali.cz, www.wonhyo.taekwondo.cz

Spolek třeboňského loutkového divadla

Počátky loutkového divadla v Třeboni sahají do roku 1924. Od té doby se vystřídalo 8 zřizovatelů, 7 vedoucích souboru,soubor se zúčastnil několika loutkářských soutěží, a to 4krát v Chrudimi, v Bratislavě, v Ústí nad Labem, v Týně nad Vltavou a několika přehlídek ,,Skupovy Strakonice". Často zajížděl do okolních městeček a vsí, aby potěšil tamní dětské obecenstvo. Spolupracoval i s Českou televizí ,která v roce 1957 vysílala přímým přenosem hru Jirka mezi broučky z dílny J. Skupy a F.Weniga. Pro lázeňské pacienty hrál hru Zdeňka Endrise Jakub Krčín a 30 hastrmanů, jejíž obnova se připravuje na počátek příštího roku. V současné době má soubor 25 členů, kteří tu tráví svůj volný čas bez nároku na odměnu,malují kulisy, pomáhají s opravou loutek a pečlivě nacvičují nové a nové pohádky pro děti. Odměnou jsou pouze rozzářené oči dětí při každém představení.
Kontakt: Principál: Ing. Augustin Kotil, Březanova 6/I, Třeboň, agustin.kotil@centrum.cz, tel. 724 059 134

Sbor dobrovolných hasičů Branná u Třeboně

Sbor dobrovolných hasičů BRANNÁ byl založen v únoru 1897. V současné době členskou základnu sboru tvoří 68 členů z toho 5 žen. Dne 5. července 1941 byla sboru zakoupena automobilová stříkačka TATRA 17/31, rok výroby 1928 a na autostříkačku byla přestavěna v roce 1941 firmou Hrček a Neugebauer z Brna. V roce 1990 byly navázány hasičské přátelské vztahy v rakouským sborem hasičů z příhraniční obce Gross-Wolfgers, které přetrvaly až do současné doby. V roce 2005 se SDH Branná bylo sestaveno družstvo požárního sportu, které má za sebou několik soutěží i úspěchů. ( foto hasiči v Chlumu u Tř.) Ze zákona o požární ochraně je povinností obce zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů. Na tomto základě vznikla jednotka v Branné rozhodnutím Rady města Třeboň dne 12.9.2005 v počtu 16 členů.
Kontakt: Václav Čáp (cap@raselina.cz), velitel sboru, Ing. Jan Kouba (kouba@ptr.cz), starosta sboru, www.sdh-branna.sweb.cz

Lesní mravenec o.p.s.

Sdružení Lesní mravenec pořádá pro své členy víkendové a letní prodloužené pobyty v přírodě a na venkově zejména za účelem tvorby a rozvoje sociálních dovedností (práce ve skupině, koedukace odlišných věkových skupin, začlenění hendikepovaných dětí a činnost zdravých dětí s nimi atp.). Pomocí sponzorských příspěvků se sdružení snaží umožnit členům účast na svých akcích i v případě, že to by jejich finanční situace jinak neumožnila.
Kontakt: Ing. Zdeněk Chaloupka, Hybešova 940, Třeboň; e-mail: chaloupka@aurora.cz

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s.

 

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s (dále LSPPT) byla v Třeboni znovu otevřena v srpnu 2008 a zároveň rozšířila a zkvalitnila své služby pro pacienty a obyvatele města a jeho okolí.

LSPP je nestátní zdravotnické zařízení pro děti a dospělé, poskytující zdravotnickou pohotovostní službu pro ošetření běžných, život neohrožujících onemocnění a pacientů s chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav kolísá.

LSPP ošetřuje i pacienty, kteří nemají bydliště ve spádovém území Třeboně a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále ošetřuje samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.

Kontakt: Palackého nám. 106/I, Třeboň, tel. 384 721 800, info@lekarska-sluzba.cz, www.lekarskasluzba-trebon.cz ,vedoucí sestra Denisa Nováková

Společnost Rožmberk o.p.s.

se sídlem v Třeboni, byla založena v roce1998. Od roku 2001 provozuje „Venkovské muzeum a informační centrum Kojákovice“, realizuje různé projekty zaměřené na ochranu přírodního a kulturního dědictví a na rozvoj komunitního života. Spolupracuje na mezinárodních projektech EU. Nosné projekty roku 2005 jsou zaměřeny na problematiku migrace, na podporu podnikání v oblasti tradičních řemesel a na rozvoj šetrných forem turistiky. Organizace je členem a pracuje ve výboru občanského sdružení „Greenways-Zelené stezky Praha-Vídeň“, je aktivním členem mikroregionu „Sdružení růže“ a místní akční skupiny „MAS“.<br /> Kontakt: Drs. Robert Dulfer, ředitel, tel., fax.: 384724698, E-mail: dulfer@rozmberk.org, Olga Černá, zástupce ředitele, tel., fax: 384 724 698, e-mail: cerna@rozmberk.org

Třeboňská rozvojová o.p.s.

je společností založenou v roce 2004 za účelem podpory sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska. Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: Organizace a zajištění kulturních a volnočasových aktivit, podpora rozvoje cestovního ruchu a podnikatelských aktivit, podpora přeshraniční spolupráce, iniciace projektů zaměřených na podporu neziskového sektoru na Třeboňsku, komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti, seniorská problematika, problematika rovných příležitostí mužů a žen a další.
Kontakt: Třeboňská rozvojová o.p.s., Dukelská 145, Třeboň; tel: 384 706 190, e-mail: info@tr-ops.cz, www.tr-ops.cz

Sdružená obec Baráčníků „Vitoraz“ Třeboň

Třeboňská obec Baráčníků v roce 2008 oslaví 75. výročí založení. Usiluje o udržování a propagaci lidových krojů, starých zvyků a obyčejů a národních tradic. Její členové se schází na rychtě 1x za měsíc při sousedském sedění. O aktuálním dění a připravovaných akcích je veřejnost informována ve vývěsní skříňce umístěné na kasárenské zdi.
Kontakt: Josef Hajný, syndik, Daskabát 1035, Třeboň; tel: 384 722 130

Český rybářský svaz, místní organizace Třeboň

Organizovaný sportovní rybolov v Třeboni vznikl před jednaosmdesáti lety. Ustavující valná hromada se uskutečnila 22.3.1924 v půl osmé večer v restauraci K.Fialy Pod Kopečkem za účasti sedmnácti členů. V roce 1926 se třeboňský rybářský klub stal členem Unie rybářských spolků. V roce 1958 byla vytvořena jednotná organizace Československého svazu rybářů. K 31.12.2004 měla MO 522 členů. V současné době podle soupisu revírů patří v rámci krajského hospodaření třeboňské a suchdolské organizaci rybářské revíry 421041 Lužnice 10A -řeka-jeho délka je 18 km, plocha 17 ha. Úlovek v roce 2004 činil celkem 1204 ks ryb o celkové váze 1824 kg a úspěšně lovilo 205 rybářů. 421042 Lužnice 10B -pískovny Majdaléna , které mají rozlohu 140 ha. Pískovny Tušť o rozloze 40ha. Úlovek v roce 2004 činil celkem 11457 ks ryb o celkové váze 21929 kg a úspěšně lovilo 1287 rybářů.
Kontakt: Ing. Petr Jílek, hospodář, e-mail: crstrebon@centrum.cz, www.mikrochem.cz/rybari

Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň

Je občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., ve kterém se dobrovolně sdružují sportovní oddíly a odbory se sídlem v Třeboni, Jiráskova 444/II. TJ Jiskra navazuje na tradici klubů a odborů zahájenou v roce 1884 založením SK Třeboň. V současné době se skládá z 15 oddílů: Veslování, Fotbal, Jachting, Házená, Kuželky, Lední hokej, Florbal, Korfbal, Sport pro všechny, Šachy, Gymnastika, Tenis, Stolní tenis, Nohejbal, Volejbal. Členská základna TJ Jiskra je jedna z největších v Jindřichohradeckém okrese a čítá 952 členů. Z toho 498 mužů, 153 žen a 301 mládeže. Statutárními orgány jsou: František Elexhauser – předseda, Jaroslav Lehmann - místopředseda, BBS Petr Jecha – sekretář.
Kontakt: TJ Jiskra, Jiráskova 444/II, Třeboň; tel: 384 722 592, mob.: 605 946 967, E-mail: jiskra.trebon@tiscali.cz, petr.jechaa@email.cz, jiskratrebon.estranky.cz

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

1. Podílí se na vytvoření a aktualizaci rozvojové strategie mikroregionu Třeboňsko, jejímž jednotícím tématem je zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů. 2. V rámci přijaté strategie podporuje rozvojové projekty z nejrůznějších oblastí: obnova zdevastované části krajiny, obnova kulturních památek, obnova a budování vhodných ploch a prostor pro podnikání, společenských a kulturních center, obnova hrází a čištění odpadních vod, budování kanalizací a ČOV, pořizování nových strojů a technologie pro údržbu přírodního a kulturního dědictví aj. 3. Podporuje vznik a provoz regionálních podnikatelských sítí. 4. Zajišťuje vypisování výzev pro předkládání projektů, jejich výběr dle pravidel LEADER určených MZe ČR, hodnocení dle schválených a zveřejněných kritérií, evidence a monitorování realizace projektů.
Kontakt: MAS Třeboňsko, o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň; Ing. Marie Čápová, tel: 384 706 191, mob.: E-mail: mas@trebon.cz, www.mas-trebonsko.cz

KMT RACING o.s.

Je nově vniklé občanské sdružení podporující zejména vzdělávání a rozvoj mladých a začínajících jezdců v motokrosovém sportu. Další činností občanského sdružení je také podpora a rozvoj přeshraniční spolupráce s Rakouskem v motokrosovém sportu, kde naši jezdci v Dolnorakouském poháru v roce 2006 získali 1. místo ve třídě Champion a 3.místo ve třídě MX 2.
Kontakt: KMT Racing o.s., Novohradská 261, Třeboň, Email – koci@tbn.cz

Okolo Třeboně, o.s.

Cílem činnosti sdružení je především: zvýšení úrovně kulturního rozvoje v Třeboni, Realizace projektů a akcí na podporu kultury a cestovního ruchu v Třeboni např. Okolo Třeboně, Léto v Třeboni a Zpátky do Třeboně. Dále pak i podpora a propagace koncertů a festivalů, podpora a propagace divadelních představení, iniciace a propagace turistických akcí v rámci regionu (např. cykloakce v rámci festivalu Okolo Třeboně), podpora a iniciace benefičních akcí (Běh Járy Cimrmana apod.) a podpora volnočasových aktivit mládeže.
Kontakt: Komenského 875, 379 01 Třeboň, Pavel Barnáš: 603 262 759, barnas@volny.cz

Destinace Třeboňsko o.p.s.

Destinace třeboňsko o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v rámci jednotlivých projektů společnosti, které jsou zaměřeny na prezentaci, propagaci a vytváření image Třeboňska jako atraktivní destinace cestovního ruchu. Hlavní činností je provozování internetového portálu www.trebonsko.cz a organizování Rybářských slavností v Třeboni a na Třeboňsku.
Kontakt: Rybářská 801, 379 01 Třeboň, www.trebonsko.cz, Ing. Marie Košinová, 725 582 305

Agentura Třeboňsko o.p.s.

Agentura Třeboňsko o.p.s. má velmi krátkou historii, protože byla založena na konci roku 2007. Činnost Agentury Třeboňsko je zaměřena na propagaci Třeboňska a koordinaci kulturních, sportovních, městských a společenských aktivit.

Mezi aktivity Agentury Třeboňsko o.p.s. patří např:

  • propagace projektu Zdravé město
  • staročeské řemeslné trhy
  • Houbařské slavnosti
  • Japonské dny v Třeboni
  • hospodářské oživení historického centra Třeboně ve spolupráci s místními podnikateli
  • turistický web o Třeboňsku s rezervačním online systémem na ubytování a balíčky zážitků

Kontakt: Ing. Libuše Kotilová, lavana@lavana.cz, www.trebonsko.com

nahoru