Aktuality


Bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách má své pokračování
01.09.2016
Bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách měl u svých čtenářů velký ...více

Vznikl zajímavý bulletin o putování po pístinských křížcích, křížích a božích mukách
25.05.2015
Jednou z aktuálních aktivit, na které se podílí Třeboňská rozvojová o.p.s. jako partner, je projekt obnovy ...více

Vydejte se s námi na Zdislavskou pouť
22.05.2015
Obec Pístina, společně s Třeboňskou rozvojovou o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na Zdislavskou pouť, která se ...více

IV. Veletrh neziskových organizací – Ochutnejte Třeboňsko
24.09.2013
Třeboňská rozvojová společnost ve spolupráci se Zdravým městem Třeboň a Jihočeskou hospodářskou komorou ...více

Ochutnejte Třeboňsko a veletrh neziskových organizací
10.10.2012
Měsíc říjen bývá již tradičně celorepublikově věnován prezentaci neziskového sektoru. Nejinak tomu ...více

Archiv aktualit

Úvod

Třeboňská rozvojová o.p.s. byla založena v roce 2004. Oblasti naší působnosti jsou především v Třeboni a na Třeboňsku. 

V rámci podpory sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska zaměřuje společnost svou činnost mimo jiné na organizaci a zajištění kulturních a volnočasových aktivit, podporu rozvoje cestovního ruchu a podnikání v regionu, podporu přeshraniční spolupráce, komunitní rozvoj, podporu rozvoje občanské společnosti a trvale udržitelného rozvoje. Tyto aktivity Třeboňská rozvojová o.p.s. poskytuje buď vlastními silami, či prostřednictvím jiných osob (organizátorů akcí) dle pravidel uvedených v zakladatelské smlouvě.

Klienty a partnery Třeboňské rozvojové jsou nevládní neziskové organizace působící v Jihočeském kraji i v celé ČR, podnikatelské subjekty působící především na Třeboňsku, místní samospráva, zahraniční partneři a další.

Kdo jsme a co je naším cílem:

Těžištěm činnosti Třeboňské rozvojové o.p.s. je realizace aktivit a projektů zaměřených na podporu kulturního, ekonomického a sociálního rozvoje Třeboňska.Spolupracujeme s širokým spektrem partnerů převážně z neziskového sektoru a zaměřujeme se především na následující oblasti:

 • komplexní služby pro neziskový sektor
 • kulturní projekty a akce
 • projekty v oblasti cestovního ruchu
 • projekty v oblasti životního prostředí
 • posilování rozvoje místních lidských zdrojů
 • komplexní regionální rozvoj Třeboňska

Naše aktivity:

 • finančními příspěvky podporujeme činnost neziskového sektoru na Třeboňsku
 • přípravou a realizací vlastních i společných projektů podporujeme neziskové organizace na Třeboňsku
 • organizací konkrétních akcí a projektů podporujeme kulturní a volnočasové aktivity
 • iniciujeme, realizujeme a podporujeme přípravu rozvojových projektů v oblasti cestovního ruchu
 • organizací vzdělávacích a informačních aktivit se podílíme na rozvoji občanské společnosti a lidských zdrojů na Třeboňsku
 • připravujeme a realizujeme projekty v oblasti přeshraniční a mezinárodní spolupráce včetně zprostředkování zahraničních partnerů
 • zajišťujeme informace o možnostech realizace projektů podporovaných z veřejných dotačních zdrojů

Naše hlavní projekty:

Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni

Měsíc pro neziskový sektor je projekt složený z řady aktivit, jejichž cílem je prezentace neziskových organizací na Třeboňsku atraktivní, někdy i netradiční formou. Součástí akce jsou divadelní představení představení, koncerty, představení, koncerty, přednášky, výstavy nebo dny otevřených dveří. Na závěr celé kampaně probíhá tradiční aukce děl, která věnují místní začínající či renomovaní umělci a jejíž výtěžek je věnován na rozvoj neziskového sektoru v třeboňském regionu. 

Třeboňský divadelní festival

Třeboňský divadelní festival, který se každým rokem koná v třeboňském Divadle J. K. Tyla a v areálu zámeckého parku, pořádáme ve spolupráci s Informačním a kulturním střediskem města Třeboně. Pro návštěvníky je připraven pestrý a zajímavý program sestavený z nejrůznějších divadelních představení.  Festival probíhá vždy v období červen - září. V minulosti byla jeho součástí rovněž Přehlídka ochotnických souborů. Informace, možnosti rezervací vstupenek atd. najdete na www.tdf.cz.

Dny podnikání na Třeboňsku

Cílem je především zprostředkování kontaktů mezi místní podnikatelskou komunitou a veřejností. V rámci Dnů podnikání se koná řada akcí (dny otevřených dveří, exkurze škol do podniků, odborné semináře, exkurze do příhraničí apod.). Dny podnikání realizujeme ve spolupráci s oblastní kanceláří Jihočeské hospodářské komory v Třeboni.

Internetový portál pro neziskové organizace

Neziskovým organizacím nabízíme bezplatnou prezentaci jejich aktivit na zastřešujících internetových stránkách www.tr-ops-nno.cz.

nahoru